Alt om luftballoner - ofte stillede spørgsmål

Hvor stor er en luftballon?

En varmluftsballon er et fartøj af en betragtelig størrelse. Vores største ballon er en Lindstrand C600 med kapacitet på op til 32 passagerer. Det er en af verdens største luftballoner, der i en tid har fløjet over Stockholm centrum. Nu er den kommet til Danmark og flyver her. DreamBalloon har dog luftballoner i mange forskellige størrelser og volumen på ballonhylsteret er afgørende for, hvor megen vægt og dermed hvor mange gæster, den kan løfte. Vores Cameron Z-425 har en volumen på 425.000 kubikfod. Det kan omsættes til ca. 12.000 kubikmeter eller hvad der svarer til volumen på 181 stk. 40-fods containere. Den er over 35 meter høj når den er fyldt og kan løfte over 3,5 tons.

Kan alle flyve varmluftsballon?

Som udgangspunkt kan alle flyve med varmluftsballon. Det er en afslappet og rolig flyveform, som mere er at opfatte som en stille svæven end en normal flyvning, som man kender det fra flyvemaskiner. Det skyldes, at ballonen under flyvningen hele tiden bevæger sig med vinden og derfor opleves helt stille.

For at sikre en sikker og god oplevelse for alle som flyver, skal man dog som passager være i en fysisk form, som gør at man er i stand til at deltage i oplevelsen. Dette indebærer f.eks. at man skal være i stand til at stå op i den time flyvningen tager og ikke være fysisk skrøbelig. Desuden skal alle passagerer være i stand til at forstå og følge de instruktioner, som gives af pilot og crew.

Ifølge Trafikstyrelsens regler er det ballonpiloten som har ansvaret for passagererne, og i sidste ende er det derfor piloten som afgør, om man som passager er i stand til at deltage i flyvningen på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig vis på den aktuelle dag. 

Som hovedregel tilbyder vi ikke flyvning, hvis:

  • Du på flyvedagen er over 12 uger henne i din graviditet
  • Du er et barn på under 130 cm i højden (typisk 6-7 år)
  • Du er kørestolsbruger
  • Du er meget gangbesværet eller fremstår fysisk skrøbelig i en sådan grad, at du vurderes ude af stand til på sikker vis at gennemføre flyvningen – herunder stå op i de ca. 60 minutter, som flyvningen varer.
  • Du er beruset eller fremstår påvirket

Hvilken gas bruges der?

Moderne varmluftballoner svæver fordi varm luft er lettere end kold luft. Når ballonen fyldes, samler vi så stor en mængde varm luft, at den kan bære kurv og gæster. Vi afbrænder propangas for at skabe den nødvendige varme til at få ballonen til at stige op. Man skal her huske, at skelne mellem en gasballon og en varmluftballon. I modsætning til varmluftballonen bruger gasballonen en let gasart for at svæve. Vi flyver ikke med gasballoner i DreamBalloon, men kun med varmluftsballoner.

Hvad koster en luftballon?

Det er klart, at der er lige så mange priser på ballon udstyr som der er størrelser. En mindre luftballon til rekreativt brug og med plads til 3-4 personer kan typisk anskaffes for ca. kr. 300.000,-. Når ballonerne bliver større øges også priserne og vores største varmluftballon har kostet ca. kr 1.500.000,- fra ny. Dertil skal der så påregnes yderligere omkostninger til trailer, radioudstyr og køretøj. Luftballoner er ret velegnede reklamesøjler, de er tydelige på himlen og har store flader. Man kan være heldig at kunne lave et samarbejde med en virksomhed, der gerne vil eksponere et logo eller budskab på ballonen. Det kan oftest hjælpe med holde omkostninger nede.

Hvad er en luftballon lavet af?

En luftballon er delt op i 3 hoveddele. Selve ballonen (som vi betegner ballonhylsteret), kurven og brændersystemet. Ballonhylsteret kan være lavet af enten polyester eller rivefast nylon. Stoffet har til formål at holde varmen inden i ballonen, mens ballonens bærende struktur er et stort net af kraftige gjorde, som stoffet sys sammen omkring. Ballonkurven er flettet af pil, men den bærende struktur er egetræsplanker og kraftige stålwirer, der sættes sammen med ballonen. Pileflet har den store fordel, at det er fleksibelt og stærkt og er dermed meget velegnet til ballonens landinger. Brændersystemet består af gasflasker, slanger og en stor brænder, der kan aktiveres og som ved forbrændingen af gas kan sende varme op i ballonen under flyvningen.

Hvad vejer en luftballon?

Den typiske og mindre luftballon til ca. 3-4 personer vejer ca. 350 kg. Det er inklusive ballonhylster, kurv og brændersystem, men før pilot og gæster kommer ombord. Den kan løfte maksimalt 700 kg, hvilket primært bliver bestemt af ballonhylsterets volumen. Men balloner kan findes i meget store størrelser også, og vores største passagerballon vejer fuldt lastet og med passagerer ombord ca. 4.5 ton. Af dette er selve ballonhylsteret de ca. 500 kg, som vi derfor også skal være mange om at håndtere under opsætning og sammenpakning.

Hvordan styrer man en luftballon?

En varmluftballon kan styres meget præcist i højden. Den stiger og synker ved hjælp af temperaturen i ballonhylsteret og en rutineret ballonskipper kan holde en ballon inden for 1 meters højde over lang tid. Men ballonens flyveretning er alene styret af vindens retning i ballonens flyvehøjde. Derfor er under planlægningen af en ballonflyvning meget vigtigt at kende vindretningen og dermed ballonens flyverute. Det er derfor først muligt for en ballonskipper at beslutte sig for en startplads når han kender vindsituationen på flyvedagen. I forskellige højder er der så oftest variationer både i vindens retning og hastighed. Disse kan ballonskipperen bruge ved at ændre ballonens flyvehøjde og dermed påvirke flyveruten. Men det er stort set umuligt at ‘vende om’ og flyve hjem. Populært sagt, kan ballonens flyveretning styres med højden…

Hvor mange luftballoner er der i Danmark?

I Danmark er der ca. 25 luftballoner og ca. 35 aktive privat ballonpiloter. Dertil er der 3 kommercielt uddannede ballonpiloter, der har tilladelse til at flyve med betalende passagerer.

Hvordan virker en luftballon?

En luftballon virker ved at udnytte den fysiske lov, at varm luft er lettere end kold luft. Ved at samle en stor mængde relativt varm luft kan man begynde at løfte en betydelig vægt. En kubikmeter luft, der opvarmes 100 grader kan løfte ca. 300 gram. Ved at opvarme ca. 2000 m3 luft til 100 grader kan man derved skabe et løft på ca. 600 kg, som er vægten på en lille ballon med gas, kurv og passagerer. Ved at betjene brænderen undervejs på flyvningen kan ballonskipperen desuden hæve og sænke temperaturen i ballonhylsteret og derved få ballonen til at stige og synke. Temperaturen i ballonhylsteret er naturligt nok højest oppe i toppen, hvor den under flyvningen typisk vil ligge på mellem 80-110 grader. Ballonen har den flyvetid, som den medbragte gasmængde tillader og bruger ca. 60-80 l. gas i timen. Når ballonskipperen ønsker at lande ballonen kan han langsomt mindske højden og endelig lade kurven lande på en egnet brak- eller græsmark.

Hvem opfandt luftballonen?

I1783 sendte brødrene Montgolfier en 800 kubikmeter stor ballon fyldt med røg (varm luft) til vejrs i Frankrig. Denne revolutionerende begivenhed satte Frankrig, England og en række andre lande på den anden ende. Allerede samme år sendte brødrene en endnu større ballon op med to personer ombord, der blev de første mennesker nogensinde, der prøvede at flyve. Eksperimenterne spredtes til mange  lande, også til Danmark, hvor apoteker Mühlenstedt gjorde sit første forsøg den 23. November 1783. 

Siden 1783 er ballonflyvningen undergået en markant udvilkling. I en periode blev det gasballonerne, der blev de totalt dominerende – og de blev også grundlaget for udviklingen af luftskibe. I 1960 udvikledes en gasbrænder der kunne forbrænde flydende propan. Det satte gang i den moderne teknik, der har bragt varmluftballonen inden for almindelige menneskers økonomiske rækkevidde. I dag flyves både i gasballoner, varmluftballoner og i kombinationer heraf. Ballonerne er fortsat ballonformede, men moderne konstruktionsteknik har også gjort det muligt at fremstille specielle figurballoner i stort set alle størrelser og former.

Er det farligt at flyve luftballon?

Nej. det er som udgangspunkt ikke farligt at flyve luftballon. Flyvning i varmluftballon er en meget velafprøvet og sikker flyveform. Der er en naturlig risiko forbundet med alle aktiviteter, der ligesom ballonflyvning foregår under fysiske og meteorologiske forhold, der er dynamiske og kan ændre sig pludseligt. Og det skal man som passager naturligvis være sig bevidst. Men I Danmark er udstyr og personale underlagt en høj grad af kontrol og der har her i landet ikke været alvorlige ulykker med flyvning i luftballoner.

DreamBalloon logo

Vi brænder for, at du får en uforglemmelig og fantastisk oplevelse når du flyver med os. Ballonflyvning er på samme tid en enkel og avanceret teknisk præstation. Derfor sørger vi løbende for, at vores udstyr lever op til alle gældende standarder og at vores medarbejdere er kvalificere og erfarne. 

DreamBalloon ApS

Address: Svejsegangen 8
DK2690 Karlslunde
CVR: 42100196

Kundeservice​

Phone 51422036
Mail: info@dreamballoon.dk