Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Om booking af flyvningen

Hvordan booker jeg mig på en flyvning?

DreamBalloon har et online bookingsystem, du har adgang til fra hjemmesiden. Hvis du klikker på ‘Flyvekalender’ fra hovedsiden kommer du til en oversigt over flyvninger. Har du allerede en billet kan du her booke dig ind på den ønskede flyvning i det ønskede flyveområde.

Vi forsøger at have flyvninger åbne i op til en måned frem og altid tilgængelige pladser i alle flyveområder.

Hvordan får jeg at vide, om jeg skal ud at flyve?

På selve dagen for flyvningen sender piloten en sms og en mail til alle passagererne. Her får I at vide om flyvningen kan gennemføres eller ej, og i tilfælde af det første: præcis hvor og hvornår I skal mødes med piloten.

Piloten sender jer denne besked senest klokken 15.00 inden en aftenflyvning og senest kl 21.00 aftenen inden en morgenflyvning. Oftest kommer beskeden dog tidligere, hvis det er muligt.

Hvorfor bliver en ballonflyvning aflyst?

Det skiftende danske vejr er en af de ting, der gør hver enkelt ballonflyvning til en helt unik oplevelse. Men vejret er også den faktor ved ballonflyvning, som vi ganske simpelt ikke er herre over. Dette betyder, at piloten somme tider aflyser den planlagte flyvning, fordi vind- og vejrforholdene ikke er egnede til sikkerhedsmæssigt forsvarlig flyvning. Vore piloter har alle stor erfaring, og det er piloten selv, der afgør hvorvidt vejret på den aktuelle dag er sikkert at flyve i.

Vore piloter har til enhver tid sikkerheden som højeste prioritet. Når de aflyser en flyvning, enten i forvejen pr sms/mail, eller i sjældne tilfælde ude på startstedet, vil de oftest give en forklaring på hvorfor. Vore piloter træffer afgørelsen om vejret er egnet til flyvning ud fra de mest relevante og opdaterede vejrmeldinger som er tilgængelige umiddelbart inden de giver besked til passagererne over sms/mail.

Af og til vil vejret dog alligevel vise sig at blive anderledes end det som vejrudsigten forudsagde. Der findes forskellige vejrprognoser, og de kan tolkes forskelligt af forskellige meteorologer. Så, som alle der arbejder med vejr og vind sker det altså også ind i mellem for os, at vi tager fejl. Her følger nogle af de generelle årsager til at en pilot kan vælge at aflyse en flyvning:

Vejret så fint og solrigt ud – hvorfor blev min flyvning aflyst?

  • Jordvinden eller højdevinden har måske været for kraftige og ligget uden for de tilladte grænseværdier. Der kan også være tale om risiko for vindstød over grænseværdierne.
  • Der kan have været forudsagt regn i flyveområdet. Vi må ikke flyve i regnvejr, da det betyder dårlig sigtbarhed og ballonen vil blive tungere at flyve. Ballonhylsteret kan også tage skade af at blive for vådt.
  • Der kan være forudsagt tordenbyger, såkaldte Cumuli Nimbus, i området. Disse er farlige for ballonen, og vi må ikke flyve inden for 50 km af sådan en.
  • Hvis din flyvning var en morgenflyvning kan der have været dårlig sigtbarhed/tåge om morgenen, indenfor vores flyveperiode, som så er forsvundet igen længere op ad dagen.

Hvad hvis vejret er dårligt på min flyvedag?

DreamBalloon gennemfører kun flyvningen hvis vejret er egnet til ballonflyvning. Hvis vejret ikke er egnet til balloflyvning på din bookede flyvedag får du på dagen besked på mail og sms om aflysningen. Lige så snart flyvningen er aflyst bliver dit bookimgnummer frigivet, hvorefter du kan booke dig ind på en ny flyvedato gennem det online bookingsystem.

Hvordan kan jeg fortryde eller ændre en booking?

Bookingen er bindende og kan desværre ikke laves om.

Hvor starter vi henne?

Vi veksler mellem en lang række forskellige flyveregioner på Sjælland, Fyn og i Jylland. I Jylland flyver vi oftest i området omkring Silkeborg. På Fyn starter vi typisk i området mellem Tommerup, Årslev og Ringe. På Sjælland veksler vi mellem 4 flyveregioner, Nordsjælland, Roskilde, Jystrup/Ringsted og Sorø.

OBS – tilbuddet om flyveregion på Sjælland og i Jylland er vejledende. Hvis der kan flyves i den udbudte flyveregion på flyvedagen, gør vi det. Kan der ikke flyves i den udbudte flyveregion på selve flyvedagen, men flyves i en anden region i nærheden gennemføres flyvningen. Dermed er du sikret en flyvning på din ønskede flyvedag, hvis der overhovedet kan flyves.

Det valgte startsted er totalt afhængig af vind- og vejrforhold den aktuelle dag, og besluttes derfor først på selve flyvedagen, hvor det også sendes ud på mail og SMS.

Du modtager på flyvedagen inden kl. 15.00 (og oftest meget tidligere) besked om, hvor mødested og hvornår mødetid er.

Ballonflyvningen - værd at vide!

Hvor lang tid varer en ballonflyvning?

Vi er i luften i ca. en time, lidt afhængig af vind- og vejrforhold, egnede landingspladser m.v. Du skal imidlertid regne med mindst fire timer til hele oplevelsen.

Hvornår på dagen skal jeg flyve?

Flyvning i varmluftsballon foregår enten i timerne lige inden solnedgang eller i timerne lige efter solopgang. I løbet af flyvesæsonen vil møde- og flyvetidspunktet derfor variere sammenhængende med tidspunkterne for solopgang og -nedgang.

Hvornår skal man være på startstedet?

Nedenstående er omtrentlige mødetidspunkter. Du får en sms på selve flyvedagen (eller aftenen inden en morgenflyvning) med det præcise mødetidspunkt og –sted:

Hvorfor flyver vi ikke midt på dagen?

I løbet af dagen opvarmes jordoverfladen af solens stråler. Herefter varmer jordoverfladen den ovenliggende luft op og resultatet er termik – søjler af opstigende varm luft.

Termikken skaber op- og nedadgående strømme i luften, som påvirker pilotens mulighed for at bevare kontrollen over ballonens stigen og synken.

Derfor foretages flyvning med varmluftballon i timerne omkring solopgang og solnedgang, hvor der ikke forekommer termik.

Hvor højt op kommer vi?

Vi flyver op til 1500-2000 fods højde (500-700 meter). I denne højde kan man se milevidt omkring, men allerede i få hundrede fods højde er udsigten spektakulær! Vi flyver også en del af flyvningen i lav højde, hvilket giver mulighed for unikke naturoplevelser, når dyr og planter ses fra en helt ny vinkel.

Hvor langt kommer vi til at flyve?

Varmluftsballoner kan ikke styres på normal vis, men følger vindens retning og hastighed, mens piloten kyndigt kontrollerer ballonens højde ved at styre temperaturen inde i ballonhylsteret.

Hvor langt I flyver afhænger derfor af vindforholdene den pågældende dag, samt af hvor lang tid det tager piloten at finde et egnet landingssted.

I kan flyve alt fra en ganske kort distance og op til 35 kilometer, men normalt bliver turen et sted mellem 10 og 20 km.

Hvor kommer vi til at lande?

Varmluftballoner kan ikke styres. De følger vindens retning, og man ved aldrig helt præcis hvor man kommer til at lande. Efter ca 50 minutter begynder piloten at lede efter et egnet landingssted.

Følgebilen følger ballonen på jorden, og sigter efter at ankomme til landingsstedet kort efter at ballonen er landet.

Hvordan foregår landingen egentlig?

Det at flyve i varmluftsballon er på mange måder en stille og fredfyldt oplevelse, men det er også en adventure-præget friluftsoplevelse, og landingen er helt klart den del af flyvningen, som byder på mest action.

Af og til slæber kurven hen over jorden et stykke tid før den standser, og ind imellem sker det også at kurven vælter under landingen. Sådan har balloner landet i mere end 200 år, og det er helt normalt.

Ballonen og kurven er bygget til det, og sikkerheden er i top også under landingen. Piloten giver jer både før og under flyvningen grundige instruktioner i hvordan I skal forholde jer under landingen.

Landingen er en spændende del af oplevelsen, og ofte siger passagerer efterfølgende, at landingen var den bedste del af flyvningen!

Kan vi komme til at flyve over mit hjem?

Vi ville meget gerne kunne garantere dig dette, men da varmluftballoner ikke kan styres kan vi naturligvis ikke love noget. Hvis du letter fra et startsted i dit lokalområde og vinden er med dig, er det bestemt muligt, at du kommer til at se dit hus ovenfra, men for at undgå skuffelse er det nok bedst ikke at satse på det.

Må venner og familie komme og kigge på?

Tilskuere er meget velkomne, men det er måske en god idé at informere dem om, at der fx ikke vil være toiletfaciliteter i nærheden af startstedet.

Det er også muligt at følge efter ballonen i bil undervejs. Man kan løbende følge ballonens position online på www.minballontur.dk.

Vi anbefaler, at man selv forsøger at følge ballonen frem for at følge efter følgebilen. Efter landing er det muligt at ringe til følgebilen og få oplyst det præcise landingssted.

Hvordan kommer vi tilbage til startstedet?

Passagerer skal selv stå for transport tilbage til startstedet.

Vi anbefaler, at I har en ven med, som enten henter jer på landingsstedet og transporterer jer tilbage til jeres egen bil – eller alternativt kører jeres bil til landingsstedet.  Hvis det er problematisk at arrangere en sådan hjemtransport, er det naturligvis også muligt at ringe efter en taxa i stedet.


Se alle ballon-produkter

Beklædning og kamera/kikkert

Hvad for noget tøj, skal jeg have på?

Vi anbefaler tøj og fodtøj som egner sig til en gåtur på landet i de vind- vejrforhold som gør sig gældende den aktuelle dag. Der er generelt en god varme på selve turen, men det er en god idé at have en jakke om livet til efter landing, hvor det hurtigt begynder at blive køligere.

Det er en god idé med en hat/kasket til beskyttelse mod strålevarmen fra ballonens brændere. På varme dage er det endvidere vigtig at have lidt drikkevand med. Fornuftigt fodtøj er essentielt, da man risikerer at komme ud at gå på fugtige og ujævne marker.

Passagerer vil normalt blive inviteret til at hjælpe med op- og nedtagningen af ballonen, så det er også en god idé at iføre sig tøj man kan arbejde i, og som kan tåle lidt snavs.

Må jeg tage et kamera med?

Ja det er en god idé at tage et kamera og/eller en kikkert med, da en ballontur byder på mange oplagte fotomotiver. De medtages dog på eget ansvar, og ved landingen skal større kikkerter/kameraer være pakket væk under din jakke.

Om luftballonen

Hvor stor er luftballonen?

En varmluftsballon er et fartøj af en betragtelig størrelse. Vores største ballon er en Cameron Balloon Z-425, svarende til en volume på 425.000 kubikfod. Det kan omsættes til ca. 12.000 kubikmeter. Den er over 35 meter høj når den er fyldt og kan løfte over 3.0 tons.

Hvor mange passagerer kan der komme med?

Vores balloner har plads til hhv. 12 og 19 passagerer plus piloten og evt. crew ombord. Vi har også en mindre ballon med to passagerpladser, som vi bruger til vores VIP flyvninger, og i øvrigt til konkurrenceflyvning til ballonstævner både i Danmark og udenlands.

De store balloner er delt ind i mindre sektioner med plads til 3-5 passagerer i hver. Kurven er formet som et aflangt rektangel, så alle har mulighed for at stå ved kanten og få den optimale udsigt under flyvningen.

Kan alle flyve i varmluftsballon?

For at sikre en sikker og god oplevelse for alle som flyver, skal man som passager sikre sig, at man er i en fysisk form, som gør at man er i stand til at deltage i oplevelsen. Dette indebærer, at man skal være i stand til at stå op i den time flyvningen tager.  Desuden skal alle passagerer være i stand til at forstå og følge de instruktioner, som gives af pilot og crew.

Ifølge Trafikstyrelsens regler er det ballonpiloten som har ansvaret for passagererne, og i sidste ende er det derfor piloten som afgør, om man som passager er i stand til at deltage i flyvningen på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig vis på den aktuelle dag. Se restriktioner omkring alder, vægt, medicinske tilstande, handicaps og graviditet nedenfor.

Er der vægt- eller alders-restriktioner?

Børn skal være syv år gamle og 140 cm høje, for at kunne deltage i flyvningen.

Børn under 16 år skal ledsages af en voksen. Vi ved, at vore passagerer kan have forskellig form og størrelse, men på grund af de vægt- og pladsmæssige begrænsninger som der er i en varmluftsballon, beder vi alle passagerer, som vejer mere end 120 kg, om at købe en ekstra plads.

Sikkerhed og forsikring

Er det sikkert at flyve luftballon?

Ja absolut.

Flyvning i varmluftsballon er en yderst sikker form for flyvning, og ballonflyvning foregår i Danmark under meget nøje regulering og kontrol. Vi har licens til kommerciel flyvning under den danske Trafikstyrelse, og alle vore dygtige piloter har certifikat til at flyve kommercielt. Vores ballonflåde er alle af de nyeste modeller og fuldt udstyrede med sikkerhedsudstyr efter Trafikstyrelsens regler.

Vores balloner er alle af mærket Cameron Balloons, verdens største producent af kvalitets varmluftballoner, www.cameronballoons.dk

Er jeg forsikret når jeg flyver med Jer?

Da vi er et firma med licens til kommerciel flyvning er du hos os fuldt forsikret efter Trafikstyrelsens bestemmelser.

Må jeg få lov at flyve ballonen?

Nej. Vore piloter er alle certificerede og meget erfarne, og vi mener det er bedst at lade dem tage sig af selve flyvningen. De vil dog hjertens gerne svare på spørgsmål om hvordan de blev bidt af ballonflyvning, og hvordan det hele fungerer.

Se under menuen ”om piloterne” for mere information.

Hvad, hvis jeg er gravid?

Desværre er det af sikkerhedsårsager ikke muligt at flyve med i ballonen, hvis du er gravid. Hvis du bliver gravid, efter du har købt en billet, vil vi meget gerne forlænge billettens gyldighed til efter du har født. Du skal blot kontakte os og fremsende en kopi af din vandrejournal, som du modtager hos din læge.

Kan jeg komme med, hvis jeg har et handikap?

Vi gør os umage for at sikre os, at mennesker med handikap også har mulighed for at deltage i ballonflyvning med os, hvor det overhovedet er muligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt at gøre det.

Da alles specifikke situationer er forskellige og nogle handikap udgør en større udfordring end andre i forhold til ballonflyvning, beder vi dig kontakte os og fortælle om et evt. handikap før du køber billetten og booker dig ind på en flyvning. Således kan vi bedst rådgive dig og påtænke særlige arrangementer for at imødekomme dig og garantere din sikkerhed på flyvningen.

Vi kan give information om handikapforhold ved forskellige startsteder ved henvendelse. Desværre er det af sikkerhedsmæssige årsager ikke muligt at have passagerer med i kurven, som er afhængig af kørestol.

Hvad hvis jeg har en sygdom?

Alle passagerer skal sikre sig, at de ikke lider af forudgående medicinske tilstande, som kan forværres af ballonflyvningen eller som kan forhindre dem i at deltage i flyvningen på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. Spørg din læge til råds, hvis du er i tvivl.

Vejret

Jeg så en anden ballon flyve i området, så hvorfor var min flyvning aflyst?

Pilotens afgørelse om hvorvidt der skal flyves eller ej, knytter sig ikke til hvad andre piloter gør. Vore piloter vurderer situationen på baggrund af de mest nøjagtige tilgængelige vejrmeldinger og træffer deres egen beslutning med din sikkerhed som førsteprioritet.

Det kan have været en privat ballon du så. Og de har lov at flyve i mere udfordrende vejrforhold end balloner med tilladelse til kommerciel flyvning som vore. Private balloner er også generelt en hel del mindre end passagerballoner, og derfor lettere at sætte op og at lande.

Kan jeg fortryde mit køb af en ballonbillet og få pengene retur?

Ifølge dansk lovgivning er der ingen returret på billetter til persontransport – og dette gælder også for køb af billet til ballonflyvningen. Hos Dreamballoon giver vi dig imidlertid 14 dages returret ved køb af en ballonbillet, såfremt du ikke har booket dig ind på nogen flyvning endnu.

Booker du dig ind på en flyvning mister du din mulighed for at få billetpengene refunderet – også selvom flyvningen aflyses.

Køb din ballonbillet her!


Se alle ballon-produkter

rikke

Meget veloplagt crew!

   

Jeg købte en ballontur for 2 til min datter i konfirmationsgave. For ca. 100kr ekstra fik jeg en papkasse tilsendt, med en helium luftballon som steg op, da min datter åbnede gaven. Så kom dagen den 9/9-15 og vejret kunne ikke være mere fantastisk. Vi fik et mødested oplyst flere timer før og blev modtaget af et meget veloplagt crew. Vi var alle med til at hjælpe, både inden start og efter: vi blev briefet godt og grundigt. Selve turen er uforglemmelig og alle hyggede sig. Efter landing og grej var pakket sammen sluttede vi af med champagnedåb og derefter en skål i champagne, kaffe, vand og sødt og salt. Så gik turen hjem. Fra vi ankomst til afslutning, gik der ca. 3,5 timer. Min datter lider af højdeskræk, men denne tur var intet problem for hende, så kan kun sige at alle skal unde sig selv en tur. Tak til et helt igennem fantastisk team.!

Rikke Klintø, Kastrup[/vc_column_text]

henrikn

Fin ballontur i det midtjyske!

   

En fin oplevelse med et behageligt mandskab og en god information om turen, både forud og under selve turen.

Henrik Nørgaard, Horsens

hellekyhnel

En helt fantastisk oplevelse!!

   

Ballontur via DreamBalloon kan kun anbefales. Vores skipper var yderst kompetent og professionel + grej virkede til UG. Skipper fik os endda ned, så jeg ku råbe ven an – helt forrygende! Man skal dog være rimelig adræt, for at komme op og ud af kurven ;o). En oplevelse af de helt store :o)

Helle Kyhnel Nielsen, Horsens

clausmørup

Utrolig godt gennemført arrangement

   

I anledningen af min hustrus 40 års fødselsdag havde jeg arrangeret en overraskelse til hende, og det var først da vi stod på parkeringspladsen ved Virklund Idrætscenter, at det gik op for hende, at vi alle 4 skulle ud og flyve i ballon. Ude på fodboldbanerne var skipper og hans hjælper i gang med at gøre klar, og alle deltagere havde mulighed for at hjælpe til – store som små. Efter en meget grundig instruktion kom vi alle op i kurven, og vi begyndte at svæve opad. En ballontur er jo lidt som vinden blæser, men denne dag havde skipper Bartek taget sigte efter Himmelbjerget og Ry, og mindsanten om vi ikke kom så tæt på Himmelbjerget, at selv skipper måtte hænge ud over kanten og tage billeder! Vi var meget heldige med vinden :). På turen hen over skovene og markerne kunne vi se masser af rådyr, svaner, harer og lign. som ikke blev skræmt væk, da ballonen er helt stille under flyvningen (på nær når der brændes gas af). Efter at have krydset et par søer kom vi ind over Ry, hvor vi dalede ned til nogle få hundrede meters højde, og vi trak rigtig mange mennesker ud på gader og stræder for at vinke og råbe hej – en rigtig sjov oplevelse at blive fulgt af børn og voksne nede på jorden. Skipper udså sig en dejlig grøn græsmark som landingssted, og vi lavede en perfekt landing, hvor han fik vist hvor godt styr han havde på ballonen, så vi ikke væltede. Efter at have pakket ballonen ned, var der kaffe, chokolade og champagnedåb til alle deltagere.

Claus Mørup m. familie, Aidt ved Thorsø i Østjylland

liza

En oplevelse for livet!

   

Hvad kan man ønske sig mere, end en solnedgang set fra luftballon? Det oplevede jeg Søndag d. 27/9-2015, fra Lejre til Lellinge v/ Køge. Jeg kan MEGET kraftigt anbefale en tur med DreamBalloon. Den ultimative anderledes gave til ham/hende der har alt. Jeg følte mig meget tryg hele vejen, god information incl. humor, både før og under flyvningen. En fuldstændig perfekt – målrettede landing. En oplevelse for livet……

Liza Kjær, Endeslev ved Hårlev

default

Fantastisk ballonfærd!

   

Søde, sjove og frem for alt kompetent og erfaren ballonskipper. Uforglemmelig tur!

Iben Vorting, Roskilde

elizabeth

Drømmetur

   

Naturligvis har man mange spørgsmål og uafklarede punkter, inden man skal ud på sin første ballonfærd. Men skipper Philip formåede i den grad at formidle sin egen entusiasme for balloner – uden at gå på kompromis med hverken sikkerhed eller seriøsitet. Så i skippers kyndige hænder var der på intet tidspunkt grund til bekymring. Det gjorde vores tur til en både sjov og spændende oplevelse for livet.

Elizabeth Meltinis, Gilleleje


Se alle ballon-produkter

[/vc_column][/vc_row]